Spis zawodników (CSV)
Zawodnicy INFO
Nazwa imprezy (JSON)

2. Memoriał Wiesława Czapiewskiego 2023 | BYDGOSZCZ, 22-23 lipca / July 2023 | 0 | 0 | 

Program wg konkurencji M (JSON)
M1500 | 1500 | 1500 m M | 1 | 1 | 2023-07-22 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mdysk | DT | Discus Throw / Dysk M | 0 | 3 | 2023-07-22 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mo | JT | Javelin Throw / Oszczep M | 0 | 3 | 2023-07-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WM100 | 100(10) | 100 m M (Dec) | 1 | 1 | 2023-07-22 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WMwd | LJ(10) | Long Jump / W dal M (Dec) | 1 | 1 | 2023-07-22 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Wmkula | SP(10) | Shot Put / Kula M (Dec) | 1 | 1 | 2023-07-22 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WMw | HJ(10) | High Jump / Wzwyż M (Dec) | 1 | 1 | 2023-07-22 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WM400 | 400(10) | 400 m M (Dec) | 1 | 1 | 2023-07-22 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WM110 | 110(10) | 110 m H / pł M (Dec) | 1 | 1 | 2023-07-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Wmdysk | DT(10) | Discus Throw / Dysk M (Dec) | 1 | 1 | 2023-07-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WMt | PV(10) | Pole Vault / Tyczka M (Dec) | 1 | 1 | 2023-07-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Wmo | JT(10) | Javelin Throw / Oszczep M (Dec) | 1 | 1 | 2023-07-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WM1500 | 1500(10) | 1500 m M (Dec) | 1 | 1 | 2023-07-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WM10 | DEC | Decathlon | 0 | 3 | 2023-07-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)

Program wg konkurencji K (JSON)
Kt | PV | Pole Vault W / Tyczka K | 0 | 3 | 2023-07-23 | (JSON) (CSV)
Kdysk | DT | Discus Throw W / Dysk K | 0 | 3 | 2023-07-22 | (JSON) (CSV)
WK100pł | 100H(7) | 100 m H / pł K / W (Hep) | 1 | 1 | 2023-07-22 | (JSON) (CSV)
WKw | HJ(7) | High Jump W / Wzwyż K (Hep) | 1 | 1 | 2023-07-22 | (JSON) (CSV)
Wkkula | SP(7) | Shot Put W / Kula K (Hep) | 1 | 1 | 2023-07-22 | (JSON) (CSV)
WK200 | 200(7) | 200 m K / W (Hep) | 1 | 1 | 2023-07-22 | (JSON) (CSV)
WKwd | LJ(7) | Long Jump W / W dal K (Hep) | 1 | 1 | 2023-07-23 | (JSON) (CSV)
Wko | JT(7) | Javelin Throw W / Oszczep K (Hep) | 1 | 1 | 2023-07-23 | (JSON) (CSV)
WK800 | 800(7) | 800 m K (Hep) | 1 | 1 | 2023-07-23 | (JSON) (CSV)
WK7 | HEP | Heptathlon | 0 | 3 | 2023-07-23 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2023-07-22 | (JSON)
2023-07-23 | (JSON)


11:30 | 11:31:39 | M | 1 | 100 m M (Dec) | 100(10) | WM100 | 1 | 1 | H | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:00 | 12:00:24 | K | 1 | 100 m H / pł K / W (Hep) | 100H(7) | WK100pł | 1 | 1 | H | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:30 | 13:15:00 | M | 1 | Long Jump / W dal M (Dec) | LJ(10) | WMwd | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:40 | 13:23:00 | K | 1 | Discus Throw W / Dysk K | DT | Kdysk | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:40 | 13:20:00 | M | 1 | Discus Throw / Dysk M | DT | Mdysk | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:45 | 14:18:00 | K | 1 | High Jump W / Wzwyż K (Hep) | HJ(7) | WKw | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:40 | 15:11:00 | M | 1 | Shot Put / Kula M (Dec) | SP(10) | Wmkula | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:45 | 16:22:00 | K | 1 | Shot Put W / Kula K (Hep) | SP(7) | Wkkula | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:00 | 17:14:00 | M | 1 | High Jump / Wzwyż M (Dec) | HJ(10) | WMw | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:00 | 17:02:16 | K | 1 | 200 m K / W (Hep) | 200(7) | WK200 | 1 | 1 | H | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
17:25 | 17:25:32 | M | 1 | 1500 m M | 1500 | M1500 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:00 | 18:01:46 | M | 1 | 400 m M (Dec) | 400(10) | WM400 | 1 | 1 | H | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)

10:00 | 10:02:36 | M | 1 | 110 m H / pł M (Dec) | 110(10) | WM110 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:15 | 10:14:18 | M | 1 | 110 m H / pł M (Dec) | 110(10) | WM110 | 2 | 1 | H | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:10 | 11:33:00 | M | 1 | Discus Throw / Dysk M (Dec) | DT(10) | Wmdysk | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:45 | 12:16:00 | K | 1 | Long Jump W / W dal K (Hep) | LJ(7) | WKwd | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:15 | 15:00:00 | M | 1 | Pole Vault / Tyczka M (Dec) | PV(10) | WMt | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:40 | 15:11:00 | K | 1 | Javelin Throw W / Oszczep K (Hep) | JT(7) | Wko | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:15 | 16:39:00 | M | 1 | Javelin Throw / Oszczep M (Dec) | JT(10) | Wmo | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:20 | 16:19:44 | K | 1 | 800 m K (Hep) | 800(7) | WK800 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:25 | 16:24:00 | K | 1 | Heptathlon | HEP | WK7 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:30 | 17:56:00 | K | 1 | Pole Vault W / Tyczka K | PV | Kt | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:00 | 17:19:00 | M | 1 | Javelin Throw / Oszczep M | JT | Mo | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:00 | 18:00:11 | M | 1 | 1500 m M (Dec) | 1500(10) | WM1500 | 1 | 1 | H | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:10 | 18:05:00 | M | 1 | Decathlon | DEC | WM10 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)