Nazwa imprezy (JSON)
1. Memoriał Wiesława Czapiewskiego | BYDGOSZCZ, 14-15 maja 2022 | 5000 | 0 |

Program wg konkurencji M (JSON)
M100 | 100 | 100 m M | 0 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
M300 | 300 | 300 m M | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
M400 | 400 | 400 m M | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
M600m | 600 | 600 m M | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
M800 | 800 | 800 m M | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
M4x100jm | 4x100 | 4x100 m M | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
WM100 | 100(10) | 100 m M (Dec) | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
WMwd | LJ(10) | W dal M (Dec) | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
Wmkula | SP(10) | Kula M (Dec) | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
WMw | HJ(10) | Wzwyż M (Dec) | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
WM400 | 400(10) | 400 m M (Dec) | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
WM110 | 110(10) | 110 m H / pł M (Dec) | 1 | 1 | 2022-05-15 | (JSON) (CSV)
Wmdysk | DT(10) | Dysk M (Dec) | 1 | 1 | 2022-05-15 | (JSON) (CSV)
WMt | PV(10) | Tyczka M (Dec) | 1 | 1 | 2022-05-15 | (JSON) (CSV)
Wmo | JT(10) | Oszczep M (Dec) | 1 | 1 | 2022-05-15 | (JSON) (CSV)
WM1500 | 1500(10) | 1500 m M (Dec) | 1 | 1 | 2022-05-15 | (JSON) (CSV)
WM10 | DEC | Decathlon | 0 | 3 | 2022-05-15 | (JSON) (CSV)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100 | 100 | 100 m K / W | 0 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
K300 | 300 | 300 m K / W | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 | 400 m K / W | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
K600m | 600 | 600 m K / W | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
K800 | 800 | 800 m K / W | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
K4x400jm | 4x400 | 4x400 m K / W | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
WK100pł | 100H(7) | 100 m H / pł K / W (Hep) | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
WKw | HJ(7) | Wzwyż K (Hep) | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
Wkkula | SP(7) | Kula K (Hep) | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
WK200 | 200(7) | 200 m K / W (Hep) | 1 | 1 | 2022-05-14 | (JSON) (CSV)
WKwd | LJ(7) | W dal K (Hep) | 1 | 1 | 2022-05-15 | (JSON) (CSV)
Wko | JT(7) | Oszczep K (Hep) | 1 | 1 | 2022-05-15 | (JSON) (CSV)
WK800 | 800(7) | 800 m K (Hep) | 1 | 1 | 2022-05-15 | (JSON) (CSV)
WK7 | HEP | Heptathlon | 0 | 3 | 2022-05-15 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2022-05-14 | (JSON)
2022-05-15 | (JSON)


11:15 | M | 1 | 100 m M (Dec) | 100(10) | WM100 | 1 | 1 | H | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:00 | K | 1 | 100 m H / pł K / W (Hep) | 100H(7) | WK100pł | 1 | 1 | H | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:15 | M | 1 | W dal M (Dec) | LJ(10) | WMwd | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:00 | K | 1 | Wzwyż K (Hep) | HJ(7) | WKw | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:00 | K | 1 | 100 m K / W | 100 | K100 | 1 | 1 | Q | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
13:25 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 1 | 1 | Q | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
13:45 | M | 1 | Kula M (Dec) | SP(10) | Wmkula | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:45 | K | 1 | 300 m K / W | 300 | K300 | 1 | 1 | H | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
13:55 | M | 1 | 300 m M | 300 | M300 | 1 | 1 | H | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
14:10 | K | 1 | 400 m K / W | 400 | K400 | 1 | 1 | H | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
14:15 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 1 | 1 | H | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
14:25 | K | 1 | 100 m K / W | 100 | K100 | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:30 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:40 | K | 1 | 600 m K / W | 600 | K600m | 1 | 1 | H | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:45 | K | 1 | Kula K (Hep) | SP(7) | Wkkula | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:50 | M | 1 | 600 m M | 600 | M600m | 1 | 1 | H | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:05 | M | 1 | 4x100 m M | 4x100 | M4x100jm | 1 | 1 | H | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:10 | K | 1 | 4x400 m K / W | 4x400 | K4x400jm | 1 | 1 | H | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:30 | M | 1 | Wzwyż M (Dec) | HJ(10) | WMw | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:55 | K | 1 | 200 m K / W (Hep) | 200(7) | WK200 | 1 | 1 | H | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:15 | M | 1 | 400 m M (Dec) | 400(10) | WM400 | 1 | 1 | H | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:20 | K | 1 | 800 m K / W | 800 | K800 | 1 | 1 | H | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:25 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 1 | 1 | H | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)

11:00 | M | 1 | 110 m H / pł M (Dec) | 110(10) | WM110 | 1 | 1 | H | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:00 | M | 1 | Dysk M (Dec) | DT(10) | Wmdysk | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:15 | K | 1 | W dal K (Hep) | LJ(7) | WKwd | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:45 | M | 1 | Tyczka M (Dec) | PV(10) | WMt | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:00 | K | 1 | Oszczep K (Hep) | JT(7) | Wko | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:30 | M | 1 | Oszczep M (Dec) | JT(10) | Wmo | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:45 | K | 1 | 800 m K (Hep) | 800(7) | WK800 | 1 | 1 | H | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:50 | K | 1 | Heptathlon | HEP | WK7 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:45 | M | 1 | 1500 m M (Dec) | 1500(10) | WM1500 | 1 | 1 | H | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:50 | M | 1 | Decathlon | DEC | WM10 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)